Výběr nejvýznamnějších realizací

Výběr nejvýznamnějších realizací za dobu trvání existence společnosti HK ENGINEERING s.r.o., co do finančního objemu a rozsahu dodávek, je uveden na titulní straně webových stránek ve formě fotografií se stručným popisem. Další příklady realizací jsou v příslušných fotogaleriích těchto webových stránek. Jedná se o desítky realizací napříč průmyslovým spektrem.

Mezi nejvýznamnější realizace, napříč spektrem průmyslové výroby, patří, za dobu existence společnosti, dodávky pro (mimo jiné) uvedená průmyslová a výrobní odvětví, kde technologie společnosti HK ENGINEERING s.r.o. nacházejí uplatnění:

 • Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a dalších hmotných a rozměrných ocelových dílů, zejména lakovny velkorozměrových a hmotných dílů na volné ploše výrobních hal s využitím sekční ventilace pomocí stropních trysek dalekého dosahu
 • Ekologizace lakoven, resp. pracovišť povrchových úprav
 • Automobilový průmysl, výroba komponentů, resp. velmi široká oblast obecně nazývaná „automotive“
 • Strojírenská výroba (obecně)
 • Gumárenské provozy, výroba pneumatik
 • Farmaceutické provozy, výroba zdravotnických potřeb
 • Polygrafický průmysl, tiskařské provozy, především flexotisk
 • Výroba tzv. flexibilních obalů, potisk potravinářských obalů
 • Chemická prvovýroba- i druhovýroba
 • Petrochemické provozy
 • Fléry na spalování bioplynu a zemního plynu
 • Hutní provozy
 • Výroba skla a bižuterie
 • Dodatečné využití tepla ze stávajících technologií
 • Výroba nátěrových hmot a chemických přípravků
 • Výroba umělého kamene
 • Dřevovýroba, resp. výroba dřevěných výrobků, nábytkářský průmysl
 • Výroba sanitární techniky, laminovny, povrchové úpravy laminátových výrobků
 • Primární zpracování vytříděných ušlechtilých kovů
 • Textilní průmysl, impregnace a povrchová úprava textilií

Shora uvedený výčet nemusí být konečný, technologie společnosti HK ENGINEERING s.r.o. nacházejí uplatnění v neustále nových oblastech, obecně řečeno, průmyslové, chemické, automobilové a dalších výrob z nejširšího spektra průmyslových činností.

Podrobné informace o referenčních dodávkách v uvedených oblastech průmyslové výroby poskytne společnost HK ENGINEERING s.r.o., v případě oprávněného zájmu, na vyžádání.

Rádi Vám zpracujeme nabídku na řešení Vaší problematiky v rámci dodavatelských činností uvedených na jiném místě těchto webových stránek.