Průmyslová vzduchotechnika

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. je dodavatelem průmyslových vzduchotechnických systémů, a to jak použitých ve vlastních dodávkách, tak samostatně. Jedná se o průmyslové vzduchotechnické systémy pro nejrůznější průmyslová odvětví včetně technologických výduchů a komínů. Komíny mohou být ocelové, opláštěně nebo neopláštěné, popř. samonosné plastové ze speciálních plastů v ocelové konstrukci.

Fotografie příkladů realizací viz níže.