Fléry

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. dodává v poslední době rovněž tzv. fléry. Fléra je speciální technologické zařízení k dodatečnému spalování bioplynu nebo zemního plynu, který jako přebytek, popř. při výpadku základní technologie spaluje plyn, který by jinak unikal do ovzduší.

Např. při výrobě bioplynu nastávají situace, při kterých je přebytek bioplynu, který je nutno z bezpečnostních důvodů odpouštět. Bioplyn však nelze volně vypouštět do ovzduší, protože by obtěžoval okolí zápachem. Bioplyn je tedy nutno spalovat v zařízení nazvaném, jak shora uvedeno, fléra. Stejně tak např. při provádění průzkumných vrtů při těžbě zemního plynu nebo při samotné těžbě zemního plynu, nachází uplatnění fléra pro spalování tzv. doprovodných plynů, popř zemního plynu jako takového.

Funkcí zařízení je tedy bezpečná likvidace odpadního bioplynu nebo zemního plynu.

K likvidaci dochází zapálením bioplynu, resp. zemního plynu a jeho spálením na fléře. Fléra je vybavena veškerými bezpečnostními prvky, včetně protiexplozní pojistky, zapalováním a hlídáním plamene. Pokud je nedostatečný tlak bioplynu, lze doplnit fléru ventilátorem v nevýbušném provedení.

Podrobné informace o referenčních dodávkách v uvedených oblastech průmyslové výroby poskytne společnost HK ENGINEERING s.r.o., v případě oprávněného zájmu, na vyžádání.

Níže jsou uvedeny fotografie některých realizací.

flera