Servis průmyslových zařízení

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. provádí kvalifikované a odborné servisní a rekonstrukční práce a repase na technologiích vlastních dodávek, stejně tak, jako na realizovaných dodávkách konkurenčních firem z dodavatelského segmentu společnosti HK ENGINEERING s.r.o., kde zákazník byl nespokojen s dodavatelským servisem, nebo dodavatelská firma servis odmítla provádět. Níže je uveden přehled společností (výběr), kde HK ENGINEERING s.r.o. provádí pravidelnou a dlouhodobou servisní činnosti:

Mezi nejvýznamnější technologie, na nichž je prováděna odborná servisní činnost, napříč spektrem průmyslové výroby a dodavatelským spektrem společnosti HK ENGINEERING s.r.o., patří především:

 • Technologie likvidace emisí těkavých organických látek (VOC), a to:
  • spalovací jednotky regenerativní (RTO),
  • rekuperativní (TO),
  • katalytické včetně provádění výměn katalyzátorů,
  • koncentrační systémy na bázi zeolitového rotačního koncentrátoru,
  • koncentrační systémy na bázi statických koncentrátorů s aktivním uhlím
   (AU) včetně provádění výměn aktivního uhlí (AU),
  • prostá filtrace (sorpce) těkavých organických látek (VOC) na aktivním uhlí (AU) včetně provádění výměn aktivního uhlí (AU),
 • Průmyslové lakovny včetně příslušenství (VZT termoventilační jednotky, rekuperátory, výměny filtračních médií TZL (tuhých znečišťujících látek, resp. přestřiků barev)
 • Průmyslové vzduchotechnické systémy
 • Průmyslové systémy MaR (měření a regulace)
 • Průmyslové hořáky

Podrobné informace o shora uvedených referenčních servisovaných technologiích, popř. technologiích, na nichž byla provedena odborná repase, poskytne společnost HK ENGINEERING s.r.o., v případě oprávněného zájmu, na vyžádání.