Technologie na snižování průmyslových emisí

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. je dodavatelem technologií na snižování průmyslových emisí, zařízení pro ekologizaci průmyslových výrob a provozů zejména rekonstrukce a modernizace všech provozů a komponentů stávajících kotelen a spaloven odpadů včetně doplnění o čištění kouřových plynů. Dále se jedná o technologie snižování emisí prachových částic (tuhé znečišťující látky – TZL) a dalších různých chemických sloučenin, které dle zákonných předpisů mají předepsány emisní limity pro vypouštění do ovzduší.

Fotografie příkladů realizací viz níže.