Reference

Kompletní seznam referenčních realizací za dobu trvání existence společnosti HK ENGINEERING s.r.o., co do finančního objemu a rozsahu dodávek, je uveden na titulní straně webových stránek ve formě fotografií se stručným popisem. Další příklady realizací jsou v příslušných fotogaleriích těchto webových stránek. Jedná se o stovky realizací napříč průmyslovým spektrem.

Přehled nejvýznamnějších zákazníků včetně podrobných informací o dané dodávce poskytne společnost HK ENGINEERING s.r.o., v případě oprávněného zájmu, na vyžádání.