Certifikace ISO

V návaznosti na níže uvedené historické skutečnosti sdělujeme zákazníkům, že společnost HK ENGINEERING s.r.o. úspěšně v 07/2020 absolvovala recertifikační audit kvality a managementu dle nejnovějších norem ISO 9001 : 2015 a ISO 14001 : 2015.

Recertifikační audit provedla a certifikáty vydala, jako pokaždé, SGS Group, největší světová certifikační, zkušební a inspekční organizace s více než 120-ti letou tradicí, resp. její specializovaná společnost SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement, Zurich, Switzerland, která zároveň i nadále bude provádět každoroční průběžný certifikační dohledový audit.

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. po dlouhodobé přípravě a úspěšně provedeném recertifikačním auditu tedy obdržela opětovně pro svoji dodavatelskou činnost zcela nový certifikát jakosti EN ISO 9001 : 2015 a EN ISO 14001 : 2015 systémy jakosti – model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu, a to pro činnosti „Generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků, průmyslových zařízení, technologií pro životní prostředí a ekologizaci průmyslových výrob“, tedy na kompletní předmět a rozsah svých činností.

Zcela nové certifikáty jsou uvedeny níže.

Významným pozitivním signálem pro potenciální zákazníky je zavedený a certifikovaný dodavatelský systém jakosti společnosti HK ENGINEERING s.r.o. Společnost po dlouhodobé přípravě a úspěšně provedeném certifikačním auditu obdržela krátce po svém založení pro svoji dodavatelskou činnost certifikát jakosti EN ISO 9001 : 1994 – systémy jakosti – model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu, a to pro činnosti „generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků, průmyslových zařízení, technologií pro životní prostředí a ekologizaci průmyslových výrob“, tedy na kompletní předmět a rozsah svých činností.

V roce 2002 na základě úspěšně provedeného recertifikačního auditu získala společnost HK ENGINEERING s.r.o. nový certifikát jakosti v souladu s normou ISO 9001:2000 a následně při dalším úspěšném recertifikačním auditu v roce 2005, kdy byl obnoven certifikát ISO 9001:2000, získala společnost HK ENGINEERING s.r.o. též další certifikát dle normy ISO 14001 : 2004. V roce 2009 byl při pravidelném certifikačním auditu udělen společnosti HK ENGINEERING s.r.o. zcela nový certifikát jakosti dle normy ISO 9001 : 2008, který byl naposledy, společně s certifikátem ISO 14001 : 2004, obhájen při recertifikačním auditu v 06/2014 s platností obou certifikátů na další 3 roky.

Certifikační proces zajišťuje, certifikační a recertifikační audity provádí a certifikáty vydává SGS Group, největší světová certifikační, zkušební a inspekční organizace s více než 120-ti letou tradicí, resp. její specializovaná společnost SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification Zurich Switzerland, která zároveň provádí průběžný certifikační dozor.

Certifikáty viz níže: