Aktuality

HK ENGINEERING s.r.o. hledá uchazeče na pozici project manager.

Více informací naleznete na stránce Volná místa.


V návaznosti na níže uvedené sdělujeme, že společnost HK ENGINEERING s.r.o. úspěšně v 07/2017 absolvovala recertifikační audit dle nejnovějších norem ISO 9001 : 2015 a ISO 14001 : 2015.

Recertifikační audit provedla a certifikáty vydala, jako pokaždé, SGS Group, největší světová certifikační, zkušební a inspekční organizace s více než 120-ti letou tradicí, resp. její specializovaná společnost SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement, Zurich, Switzerland, která zároveň i nadále bude provádět každoroční průběžný certifikační dohledový audit.

Zcela nové certifikáty jsou uvedeny níže.


V 03/2016 byl uveden článek jednatele společnosti HK ENGINEERING s.r.o. Ing. Karla Hromka, CSc. na téma „Moderní postupy pro ekologické a ekonomické provádění povrchových úprav velkorozměrových a hmotných ocelových konstrukcí a dílů“, který charakterizuje nejvýraznější dodavatelský segment společnosti, a to lakovny na volné ploše výrobních hal a technologie na omezení emisí VOC. Podrobněji viz přiložený článek, je uveden také pod záložkou „Ke stažení“.


Dovolujeme si všechny návštěvníky našeho webu informovat, že se společnost HK ENGINEERING s.r.o. tradičně účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v termínu 14.9. – 18.9.2015, který je klíčovou obchodní událostí z hlediska navazování nových a „utužování“ starých obchodních kontaktů. Samostatná informace o účasti je uvedena na hlavní straně webových stránek, stručná informace též na samostatném banneru. Pro úplnost uvádíme, že expozice naší firmy je umístěna tradičně v pavilonu G1, stánek č. 034, tedy na obdobném místě jako v minulých letech. V naší expozici jste srdečně vítáni, k dispozici budou veškeré informace o dodavatelském programu naší společnosti. Na Vaši návštěvu se osobně těší majitelé společnosti.

Pozvánka na MSVB 2015 | Umístění stánku v pavilonu G1 (*.pdf)


Jako každoročně se společnost HK ENGINEERING s.r.o. zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v termínu 29.9. – 3.10.2014, který je klíčovou obchodní událostí z hlediska navazování nových a „utužování“ starých obchodních kontaktů. Účast lze hodnotit jako velmi pozitivní. Příklady expozic společnosti HK ENGINEERING s.r.o., viz níže:

Jak již je uvedeno na jiném místě, již v roce 2002 na základě úspěšně provedeného recertifikačního auditu získala společnost HK ENGINEERING s.r.o. nový certifikát jakosti v souladu s normou ISO 9001:2000 a následně při dalším úspěšném recertifikačním auditu v roce 2005, kdy byl obnoven certifikát ISO 9001:2000, získala společnost HK ENGINEERING s.r.o. též další certifikát dle normy ISO 14001 : 2004. V roce 2009 byl při pravidelném certifikačním auditu udělen společnosti HK ENGINEERING s.r.o. zcela nový certifikát jakosti dle normy ISO 9001 : 2008, který byl naposledy, společně s certifikátem ISO 14001 : 2004, obhájen při certifikačním auditu 25.5.2013.

V pravidelném intervalu proběhl aktuálně další recertifikační audit v termínu 26.6. – 27.6.2014, na základě jehož úspěšného absolvování byly vydány nové certifikáty s platností obou na další 3 roky.

Recertifikační audit provedla a certifikáty vydala, jako pokaždé, SGS Group, největší světová certifikační, zkušební a inspekční organizace s více než 120-ti letou tradicí, resp. její specializovaná společnost SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification Zurich Switzerland, která zároveň provádí každoroční průběžný certifikační dozor.

Na konci roku 2011 předala naše společnost dodávku velké lakovny na volné ploše výrobních hal se sekční ventilací pomocí stropních trysek dalekého dosahu včetně technologie na likvidaci emisí VOC pro významnou společnost Huisman Konstrukce, s.r.o., Sviadnov (Frýdek-Místek).

Na toto téma uveřejnil významný magazín ČESKÝ PRŮMYSL v č. 4 roku 2012 níže uvedený článek.