HK ENGINEERING s.r.o., CHRUDIM

    • Generalne dostawy, inżynieria i kompletowanie obiektów inwestycyjnych oraz urządzeń przemysłowych
    • Lakiernie na wolnej przestrzeni hal produkcyjnych z wentylacją sekcyjną
    • Technologia ochrony atmosfery i likwidacji emisji VOC
    • Ekologizacja produkcji przemysłowej i zakładów pracy
    • Działalność projektowa, inżynierska i handlowa

HK ENGINEERING s. r. o. Chrudim jest spółką inżynieryjno-dostawczą,  ukierunkowaną na powyższe sfery dostaw i usług. Została założona na początku roku 1999 i bezpośrednio nawiązała do wieloletniej tradycji oddziałów inwestycji i dostaw znanej, jednak już nieistniejącej firmy maszynowej, TRANSPORTA, a.s., Chrudim. Spółka jest własnością dwóch pracowników kierujących, będących specjalistami z wcześniejszą długoletnią praktyką w dziedzinie projektowania, działalności inwestycyjnej i dostaw kompletnych obiektów inwestycyjnych, działających jednocześnie w charakterze przedstawicieli statutowych i menedżerów zarządzających. Spółka w czasie swojego istnienia uzyskała szereg znaczących referencji dostawczych od renomowanych inwestorów. Wszelkie dostawy realizuje się na podstawie własnych projektów i know-how. Bezpośrednio po swoim założeniu spółka uzyskała certyfikat zgodnie z ISO 9001, a następnie również ISO 14001, i to od największej światowej organizacji certyfikującej, badawczej i inspekcyjnej SGS SA Systems & Services Certification, Zurich, Switzerland, na kompletny zakres swojej działalności. Certyfikat jest na bieżąco nadzorowany i sprawdzany w formie audytów nadzorczych i recertyfikujących.