Technologia ograniczania emisji VOC

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ATMOSFERY PRZEMYSŁOWEJ I REKUPERACJI ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

Dostawy generalne (pod klucz) i usługi o następującej strukturze:

 • Szerokie spektrum technologii do unieszkodliwiania, ewentualnie wyłapywania lotnych substancji organicznych (VOC) i innych substancji szkodliwych z atmosfery przemysłowej, których źródłem są przede wszystkim:
– lakiernie
– zakłady farmaceutyczne
– zakłady przemysłu maszynowego
– huty
– zakłady przemysłu gumowego
– drukarnie
– zakłady petrochemiczne
– produkcja szkła i biżuterii
 • Jednostki utleniania termicznego (spalarnie) lotnych substancji organicznych (VOC) w zanieczyszczonych atmosferach przemysłowych, i to katalityczne, regeneracyjne albo rekuperatywne – utlenianie (spalanie) VOC na katalizatorze z rekuperacją ciepła w wymienniku rurowym albo bezpośrednie spalanie termiczne z rekuperacją ciepła w masie ceramicznej w reaktorach – jednostki regeneracyjnego utleniania termicznego (RTO). Paliwem pomocniczym może być bądź gaz ziemny, bądź też odpowiednią temperaturę utleniania (spalania) osiąga się za pomocą energii elektrycznej, i to w katalitycznych jednostkach utleniających w sytuacji braku gazu ziemnego.
 • Koncentrujące, ewentualnie filtrujące urządzenie służące do skoncentrowania, ewentualnie filtrowania zanieczyszczonej atmosfery na bazie zeolitów hydrofobowych przed wejściem do spalarni. W przypadku zastosowania zeolitów wybierana jest konfiguracja z obracającym się kołem zeolitowym. Aktualnie jest wybierana przede wszystkim taka koncepcja zwiększania stężenia VOC na bazie koła zeolitowego. To urządzenie umożliwia wielokrotną redukcję objętości zanieczyszczonej atmosfery przed wejściem do samej spalarni. Spalarnia ma więc minimalną wielkość i pracuje w optymalnym energetycznie autotermicznym trybie, co wyraźnie zmniejsza koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
 • Urządzenie do rekuperacji rozpuszczalników przez tzw. wymrażanie albo adsorpcję i desorpcję na węglu aktywnym, ewentualnie kombinacja wymrażania z dalszym doczyszczeniem za pomocą adsorberów.
 • Urządzenie do likwidacji i wyłapywania związków szkodliwych i par łącznie z olejem z kąpieli hartowniczych, zakładów hutniczych itp.
 • Urządzenia filtrujące, ewentualnie adsorbery na bazie specjalnego węgla aktywnego w przypadku małych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, gdy nie zachodzi potrzeba stosowania późniejszego spalania. Po nasyceniu adsorbera węgiel aktywny jest wymieniany, ewentualnie regenerowany. To rozwiązanie nadaje się przede wszystkim do małych zakładów z powodu minimalnych kosztów inwestycyjnych.
 • Kompletna wentylacja rozwiązująca doprowadzenie zanieczyszczonego powietrza od urządzeń technologicznych łącznie z ustaleniem strumieni ilościowych, objętościowych i masowych do optymalizacji wielkości samego urządzenia do unieszkodliwiania substancji szkodliwych.
 • Prace przedprojektowe i projektowe łącznie z przejęciem funkcji generalnego projektanta, czynności kompletowania, inwestorskie i inżynierskie.
 • Prace i dostawy budowlane łącznie z nadzorem technicznym i budowlanym.
 • Czynności doradcze i konsultacyjne.
 • Montaż i serwis umowny (gwarancyjny i pogwarancyjny). Dostawy części zamiennych.

Urządzenia pracują automatycznie w trybie bezobsługowym zgodnie z wymaganiami produkcji podstawowej, przy czym we wszystkich trybach jest gwarantowane usuwanie substancji zanieczyszczających z zachowaniem limitów, których wymaga właściwe prawo.

Głównymi zaletami naszych dostaw są sprawdzone w praktyce i posiadające liczne referencje technologie do likwidowania lotnych związków organicznych (VOC) w zanieczyszczonych atmosferach przemysłowych za pomocą katalitycznego albo termicznego spalania z wcześniejszą koncentracją na bazie koła zeolitowego albo całkiem wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach węgla aktywnego z wykorzystaniem procesu adsorpcji i desorpcji z właściwym sterującym HW i SW. Te systemy umożliwiają wielokrotną redukcję objętości zanieczyszczonego powietrza przed wejściem do spalarni, co wyraźnie zmniejsza koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Poszczególne technologie, ewentualnie ich kombinacje są zawsze optymalizowane na potrzeby konkretnego klienta i na przebieg produkcji w danym zakładzie, skład chemiczny i typy substancji organicznych w atmosferze, ewentualnie rodzaj regenerowanego rozpuszczalnika. Przy projektach są respektowane kryteria między innymi minimalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przy zachowaniu najwyższej jakości. W razie potrzeby parametry urządzenia i jego komponentów są symulowane i sprawdzane w warunkach laboratoryjnych.

W zakresie urządzeń technologicznych do oczyszczania atmosfery przemysłowej i rekuperacji rozpuszczalników spółka HK ENGINEERING s.r.o. korzysta z własnych projektów technologicznych i know-how, ewentualnie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach korzysta z najlepszych poddostaw krajowych i zagranicznych, dysponując w tym zakresie rozległymi referencjami.

Dostawy spełniają wszystkie wymagania legislacyjne i posiadają certyfikaty normatywne oraz pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami administracji państwowej krajów WE.

Jakość dostaw jest certyfikowana zgodnie z normą ISO 9001 : 2008 i ISO 14001 : 2004.

Na żądanie spółka HK ENGINEERING s.r.o. udostępni niezwłocznie dalsze informacje, ewentualnie opracuje szczegółową ofertę do konkretnego zlecenia.