Technologia ograniczania emisji przemysłowych

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. jest dostawcą technologii do zmniejszania emisji przemysłowych, urządzeń do ekologizacji produkcji przemysłowej i zakładów pracy, a szczególnie wykonawcą rekonstrukcji i modernizacji wszystkich urządzeń i komponentów istniejących kotłowni i spalarni odpadów łącznie z dodaniem oczyszczania gazów zawartych w dymie. Ponadto zajmuje się ona technologiami zmniejszania ilości cząsteczek pylistych (stałe substancje zanieczyszczające – TZL) i różnych innych związków chemicznych, w przypadku których przepisy ustawowe określają limity emisji przy ich wypuszczaniu do atmosfery.

Fotografie przykładowych realizacji zob. niżej.