Aktualności

W nawiązaniu do poniższego uprzejmie informujemy, że w lipcu 2020 roku spółka HK ENGINEERING s.r.o. przeszła z wynikiem pozytywnym audyt recertyfikujący zgodnie z najnowszymi normami ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.

Audyt recertyfikujący przeprowadziła i certyfikaty wydała, jak zwykle SGS Group, największa światowa organizacja zajmująca się certyfikowaniem, badaniami i czynnościami inspekcyjnymi, mająca ponad 120 letnią tradycję, ewentualnie należąca do niej wyspecjalizowana spółka SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement, Zurich, Switzerland, która jednocześnie i nadal będzie wykonywać coroczny bieżący audyt certyfikujący w zakresie nadzoru.

Aktualne, zupełnie nowe certyfikaty są zamieszczone niżej.


Jak co roku spółka HK ENGINEERING s.r.o. wzięła udział w Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie w terminie 29.09. – 03.10.2014, które są kluczowym wydarzeniem handlowym z punktu widzenia nowych i utrzymywania starych kontaktów handlowych. Uczestnictwo należy ocenić jako bardzo udane. Przykłady ekspozycji spółki HK ENGINEERING s.r.o. zob. niżej:

Jak już wspomniano w innym miejscu, w roku 2002 na podstawie pozytywnie zakończonego audytu recertyfikującego spółka HK ENGINEERING s.r.o. uzyskała nowy certyfikat jakości zgodnie z normą ISO 9001:2000, a następnie przy kolejnym, zakończonym z powodzeniem audycie recertyfikującym w roku 2005, kiedy został odnowiony certyfikat ISO 9001:2000, spółka HK ENGINEERING s.r.o. uzyskała też kolejny certyfikat według normy ISO 14001 : 2004. W roku 2009 przy okresowym audycie certyfikującym spółce HK ENGINEERING s.r.o. został udzielony całkiem nowy certyfikat jakości zgodnie z normą ISO 9001 : 2008, który ostatnio, razem z certyfikatem ISO 14001 : 2004, został obroniony przy audycie certyfikującym w dniu 25.05.2013.

W planowanym okresie czasu aktualnie odbył się też ostatni kolejny audyt recertyfikujący w terminie 26.06.–27.06.2014. Na podstawie jego pozytywnego zakończenia zostały wydane nowe certyfikaty z okresem ważności na kolejne 3 lata.

Audyt recertyfikujący przeprowadziła i certyfikaty wydała jak dotąd SGS Group, największa światowa organizacja certyfikująca, badawcza i inspekcyjna o ponad 120-letniej tradycji, ewentualnie jej wyspecjalizowana spółka SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification Zurich Switzerland, która wykonuje również coroczny bieżący nadzór certyfikacyjny.

Pod koniec roku 2011 nasza spółka przekazała dostawę dużej lakierni na wolnej powierzchni hal przemysłowych z sekcyjną wentylacją za pomocą dysz stropowych dalekiego zasięgu łącznie z technologią likwidacji emisji VOC wielkiej, międzynadnarodowej spółce Huisman Konstrukce, s.r.o., Sviadnov (Frýdek-Místek) – zob. też stronę tytułową naszych stron internetowych.
Na ten temat znany czeski magazyn ČESKÝ PRŮMYSL w nr 4 z roku 2012 zamieścił niżej przedstawiony artykuł pod tytułem „Najlepsze rozwiązania techniczne“.