Najważniejsze realizacje

Wykaz najważniejszych realizacji w czasie istnienia spółki HK ENGINEERING s.r.o. jest zamieszczony na stronie tytułowej stron internetowych w formie fotografii z krótkim opisem. Kolejne przykłady realizacji przedstawiono w odpowiednich fotogaleriach tych stron internetowych. Chodzi o dziesiątki realizacji w całym spektrum przemysłu.

Do najważniejszych realizacji w całym spektrum przemysłu w czasie istnienia spółki zalicza się dostawy dla (między innymi) wymienionych niżej gałęzi przemysłu i produkcji, w których technologie spółki HK ENGINEERING s.r.o. znajdują zastosowanie:

 • Obróbka powierzchniowa konstrukcji stalowych i innych ciężkich i wielkogabarytowych części stalowych, a szczególnie lakiernie wielkogabarytowych i ciężkich części na wolnej powierzchni hal produkcyjnych z wykorzystaniem wentylacji sekcyjnej za pomocą dysz stropowych dalekiego zasięgu
 • Ekologizacja lakierni, ewentualnie stanowisk do obróbki powierzchniowej
 • Przemysł samochodowy, produkcja komponentów, ewentualnie bardzo szeroka dziedzina zwana ogólnie „przemysłem motoryzacyjnym“
 • Obróbka metali (ogólnie)
 • Zakłady przemysłu gumowego, produkcja opon
 • Zakłady farmaceutyczne, produkcja artykułów medycznych
 • Przemysł poligraficzny, drukarnie, przede wszystkim fleksograficzne
 • Produkcja tzw. elastycznych opakowań, wykonywanie nadruku na opakowaniach do artykułów spożywczych
 • Produkcja pierwotnych i wtórnych artykułów chemicznych
 • Zakłady petrochemiczne
 • Pochodnie gazowe do spalania biogazu i gazu ziemnego
 • Huty
 • Produkcja szkła i biżuterii
 • Dodatkowe wykorzystanie ciepła z istniejących urządzeń technologicznych
 • Produkcja farb i preparatów chemicznych
 • Produkcja sztucznego kamienia
 • Produkcja artykułów z drewna, ewentualnie produkcja wyrobów drewnianych, przemysł meblowy
 • Technika sanitarna, laminowanie, obróbka powierzchniowa wyrobów z laminatów
 • Pierwotne przetwarzanie sortowanych metali szlachetnych
 • Przemysł tekstylny, impregnowanie i zabezpieczenie powierzchni materiałów tekstylnych

Powyższe zestawienie nie musi być ostateczne, technologie spółki HK ENGINEERING s.r.o. znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach, ogólnie mówiąc: w przemyśle, chemii, przemyśle samochodowym i w innych zakładach w całym spektrum przemysłu.

Szczegółowych informacji nt. dostaw referencyjnych w wymienionych dziedzinach produkcji przemysłowej spółka HK ENGINEERING s.r.o. udzieli w przypadku uzasadnionego zainteresowania na życzenie partnera.

Z przyjemnością opracujemy dla Państwa ofertę mającą na celu rozwiązanie Państwa problemów w zakresie naszej działalności dostawczej opisanej w innym miejscu tych stron internetowych.