Pochodnie gazowe

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. w ostatnim czasie dostarcza również tzw. pochodnie do spalania gazów. Pochodnia jest specjalnym urządzeniem technologicznym służącym do dodatkowego spalania biogazu albo gazu ziemnego, które spala nadmiar gazu, ewentualnie spala gaz, który przedostawałby się do atmosfery w przypadku awarii podstawowych urządzeń technologicznych.

Na przykład przy produkcji biogazu występują sytuacje nadmiaru biogazu, który trzeba wypuścić ze względów bezpieczeństwa. Biogazu nie można jednak swobodnie wypuszczać do atmosfery, ponieważ obciążałby otoczenie swoim zapachem. Biogaz trzeba więc spalić w urządzeniu zwanym, jak podano wyżej, pochodnią gazową. Tak samo na przykład w przypadku wykonywania wierceń badawczych przy wydobyciu gazu ziemnego albo przy samym jego wydobywaniu pochodnia znajduje zastosowanie do spalania tzw. gazów towarzyszących, ewentualnie gazu ziemnego jako takiego.

Rolą tego urządzenia jest więc bezpieczna likwidacja odpadowego biogazu albo gazu ziemnego.

Do likwidacji dochodzi przez zapalenie biogazu, ewentualnie gazu ziemnego i jego spalenia w pochodni. Pochodnia gazowa jest wyposażona we wszystkie elementy bezpieczeństwa łącznie z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, zapalaniem i kontrolą płomienia. Jeżeli ciśnienie biogazu jest niedostateczne, pochodnię można wspomóc wentylatorem w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Szczegółowych informacji nt. dostaw referencyjnych spółka HK ENGINEERING s.r.o. udzieli w przypadku uzasadnionego zainteresowania na życzenie klienta.

Niżej znajdują się fotografie niektórych naszych realizacji.

flera