Serwis urządzeń przemysłowych

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. wykonuje kwalifikowane i specjalistyczne prace serwisowe, remontowe i modernizacyjne w urządzeniach technologicznych pochodzących z własnych dostaw, jak i w zrealizowanych dostawach konkurencyjnych firm z segmentu dostaw spółki HK ENGINEERING s.r.o., gdzie klient nie był zadowolony z serwisu dostawcy albo firma wykonująca dostawę odmówiła wykonywania serwisu. Niżej zamieszczo przegląd technologii (wybór), w których HK ENGINEERING s.r.o. wykonuje okresowe i długoterminowe czynności serwisowe:

Do najważniejszych technologii, w których są wykonywane specjalistyczne czynności serwisowe, w całym spektrum produkcji przemysłowej i przekroju dostaw spółki HK ENGINEERING s.r.o., należą przede wszystkim:

 • Technologie likwidacji emisji lotnych substancji organicznych (VOC), czyli:
  • jednostki spalania regeneracyjnego (RTO),
  • rekuperacyjnego (TO),
  • katalitycznego łącznie z wymianą katalizatorów,
  • systemy koncentracji na bazie zeolitowego koncentratora obrotowego,
  • systemy koncentracji na bazie statycznych koncentratorów z węglem aktywnym (AU) łącznie z wykonywaniem wymiany węgla aktywnego (AU),
  • prosta filtracja (sorpcja) lotnych substancji organicznych (VOC) na węglu aktywnym (AU) łącznie z wykonywaniem wymiany węgla aktywnego (AU),
 • Lakiernie przemysłowe łącznie z wyposażeniem (VZT jednostki termowentylacyjne, rekuperatory, wymiany mediów filtracyjnych TZL (stałych substancji zanieczyszczających, ewentualnie nadmiaru farby przy natryskiwaniu)
 • Przemysłowe systemy wentylacji
 • Przemysłowe systemy pomiarów i regulacji (MaR)
 • Palniki przemysłowe

Szczegółowych informacji nt. wyżej wymienionych serwisowanych technologii referencyjnych, ewentualnie technologii, w których wykonano specjalistyczną modernizację, udzieli spółka HK ENGINEERING s.r.o., w przypadku uzasadnionego zainteresowania na życzenie klienta.