Referencje

Wybrany wykaz realizacji referencyjnych w okresie istnienia spółki HK ENGINEERING s.r.o. jest zamieszczony na stronie tytułowej naszych stron internetowych w formie fotografii z krótkim opisem. Kolejne przykłady realizacji są przedstawione w odpowiednich fotogaleriach tych stron internetowych. Chodzi o setki realizacji w całym spektrum przemysłu.

Przegląd najważniejszych klientów łącznie ze szczegółowymi informacjami o danej dostawie spółka HK ENGINEERING s.r.o. udostępni w przypadku uzasadnionego zainteresowania na żądanie klienta.