Certyfikowanie ISO

W nawiązaniu do niżej przedstawionych faktów historycznych uprzejmie informujemy klientów, że w lipcu 2020 roku spółka HK ENGINEERING s.r.o. przeszła z wynikiem pozytywnym audyt recertyfikujący systemu jakości i zarządzania ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.

Audyt recertyfikujący przeprowadziła i certyfikaty wydała, jak zwykle SGS Group, największa światowa organizacja zajmująca się certyfikowaniem, badaniami i czynnościami inspekcyjnymi, mająca ponad 120 letnią tradycję, ewentualnie należąca do niej wyspecjalizowana spółka SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement, Zurich, Switzerland, która jednocześnie i nadal będzie wykonywać coroczny bieżący audyt certyfikujący w zakresie nadzoru.

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. po dłuższym przygotowaniu i audycie recertyfikującym, zakończonym z wynikiem pozytywnym, otrzymała ponownie dla prowadzonej przez siebie działalności dostawczej zupełnie nowy certyfikat jakości EN ISO 9001: 2015 i EN ISO 14001: 2015, systemy jakości – model zapewnienia jakości przy projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisie w zakresie czynności „generalne dostawy, inżyniering i kompletowanie zespołów inwestycyjnych, urządzeń przemysłowych i technologii związanych ze środowiskiem naturalnym i ekologizacją produkcji przemysłowej“, czyli dla kompletnego zakresu i przedmiotu swojej działalności gospodarczej.

Istotnym pozytywnym sygnałem dla potencjalnych klientów jest wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości dostaw spółki HK ENGINEERING s.r.o. Spółka po dłuższym przygotowaniu i pozytywnym wyniku audytu certyfikującego otrzymała krótko po swoim powstaniu dla swojej działalności dostawczej certyfikat jakości EN ISO 9001 : 1994 – systemy zapewnienia jakości – model zapewnienia jakości przy projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisie, czyli dla czynności „generalnych dostaw, inżynieringu i kompletowania obiektów inwestycyjnych, urządzeń przemysłowych, technologii dla środowiska naturalnego i ekologizacji produkcji przemysłowej“, tzn. dla kompletnego przedmiotu i zakresu prowadzonej przez siebie działalności.

W roku 2002 na podstawie pozytywnie przeprowadzonego audytu recertyfikującego spółka HK ENGINEERING s.r.o. uzyskała nowy certyfikat jakości zgodnie z normą ISO 9001:2000, a następnie po kolejnym pozytywnie zakończonym audycie recertyfikującym w roku 2005, kiedy to został odnowiony certyfikat ISO 9001:2000, spółka HK ENGINEERING s.r.o. uzyskała też kolejny certyfikat zgodny z normą ISO 14001 : 2004. W roku 2009 przy okresowym audycie certyfikującym spółce HK ENGINEERING s.r.o. udzielono zupełnie nowy certyfikat jakości według normy ISO 9001 : 2008, który został ostatnio, razem z certyfikatem ISO 14001 : 2004, obroniony w ramach audytu recertyfikującego w roku 06/2014 z okresem ważności obu certyfikatów na kolejne 3 lata.

Proces certyfikowania zapewnia, audyty certyfikujące i recertyfikujące przeprowadza i certyfikaty wydaje SGS Group, największa światowa organizacja certyfikująca, badawcza i inspekcyjna o ponad 120-letniej tradycji, ewentualnie jej wyspecjalizowana spółka SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification Zurich Switzerland, która wykonuje również bieżący nadzór certyfikacyjny.

Certyfikaty zob. niżej: