Fotogaleria realizacji

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. zgromadziła podczas swojego istnienia szereg ważnych referencji, zob. też stronę tytułową naszych stron internetowych. Niżej zamieszczono niektóre fotografie dające obraz potencjału dostawczego spółki. Najważniejsze dostawy referencyjne, jak już wyżej wspomniano, zamieszczono również na stronie tytułowej naszych stron internetowych wraz ze skróconym opisem. Podkreślamy, że wszystkie dostawy są z punktu widzenia dostawczego, projektowego i know-how wyłączną własnością spółki HK ENGINEERING s.r.o.

« z 10 »