Pozvánka na 57. Mezinárodní strojírenský veletrh BRNO 14.9. – 18.9. 2015

Vážení obchodní přátelé a partneři,

dovolujeme si Vás pozvat do tradiční expozice naší společnosti na 57. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v termínu 14.9. – 18.9. 2015. Najdete nás jako vždy v pavilonu G 1, stánek č. 034.

Nabídka naší společnosti je tradičně zaměřena na následující hlavní dodavatelské obory:

  • unikátní technologie pro lakování na volné ploše se sekční ventilací plochy pomocí stropních trysek dalekého dosahu pro povrchové úpravy velkorozměrových dílů pro stříkání bez nutnosti stavět uzavřenou stříkací kabinu – vhodné pro velkorozměrové ocelové konstrukce a díly, kontejnery apod., možnost manipulace mostovými jeřáby, jedná se pouze o vzduchotechnicky ohraničený prostor, žádné fyzické zábrany,
  • kompletní sortiment technologií na ochranu ovzduší, resp. záchyt a likvidaci všech druhů nebezpečných znečišťujících látek, především těkavých organických látek (VOC) unikajících do ovzduší na emisní limity dle platné legislativy,
  • rekonstrukce a ekologizace velkých lakoven,
  • rekonstrukce a ekologizace veškerých průmyslových výrob a provozů,
  • průmyslová vzduchotechnika.

Veškeré dodávky jsou realizovány formou tzv. „na klíč“.
Společnost pro své dodavatelské činnosti disponuje certifikáty kvality dle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

V případě, že Vás naše nabídka o jednání ve shora uvedených záležitostech zaujala, prosíme o zaslání informace o termínu, hodiny a účelu návštěvy našeho stánku, abychom se mohli na jednání s Vámi připravit, nebo navrhněte jiný termín a místo jednání než tento veletrh.

S pozdravem

Ing. Karel Hromek, CSc.
Ředitel a jednatel společnosti

HK ENGINEERING s.r.o.
Havlíčkova 1053
CZ – 537 01  Chrudim II.
Tel.: +420 469 616 328
GSM: +420 603 153 299
E-mail: hromek@hkeng.cz

hke1_pozvanka